Irritable bowel syndrome (IBS)

definitie: stoornis van de darmbewegingen met constipatie en darmkrampen

Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Buikkrampen
Pijn in de buik
Constipatie
Soms kortdurende episodes met diarree
De minderheid heeft alleen maar diarree
Er zit meestal veel mucus (slijm) bij de ontlasting
Meestal treden de krampen 's ochtends op. Minder vaak gedurende de dag en zelden geeft het problemen tijdens de slaap
De verschijnselen kunnen ontstaan na stress
Gewicht is stabiel of neemt zelfs toe

Complicaties:

Diagnostiek:
Routine:
ontlasting onderzieken op sporen bloed
bij diarree de ontlasting onderzoeken op leukocyten, eitjes, parasieten Sigmoidoscopie
Specifiek:
Echo van de galblaas
Buik en bekken CT scan
Serum amylase
Lactose tollerantie test
Gastroscopie
Colonoscopie met bioten uit de mucosa

Behandeling:
Vermindering van de stress door praten en zo mogelijk oplossen van problemen
Zo nodig antidepressieva
Bij pattienten met pijn en onstipatie:
Dieet met vezelrijke voeding
Laxantia
Bij patienten met diarree:
Middelen tegen diarree (diphenoxylaat hydrochloride of loperamide)
Vezelrijke voeding
Tricyclische antidepressiva

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<