Korsakoff amnestisch syndroom

definitie: een late, neuropsychiatrische verschijningsvorm van Wernicke encephalopathie.

Oorzaken:
Beschadiging van de mediane temporale hersen lobben (het deel van de hersenen dat rond het oor zit). Meestal komt het na Wernicke door alcoholisme. Soms ontstaat het spontaan bij te veel alcoholgebruik. Korsakoff kan ook voorkomen zonder alcoholmisbruik.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Selectieve anterograde en retrograde amnesie (geheugen voor dingen die zijn gebeurt en die nog moeten gebeuren is verslechterd)
Confabulatie (vloeiende zinnen maken, waarvan de inhoud niet waar is, om zo het gebrek aan kennis daarover te verbloemen)
Normaal lange termijn geheugen
Apathie (nergens zin in hebben)
Geen problemen met de aandacht bij een gesprek kunnen houden
Normaal sociaal gedrag
Hebben zelf niet door dat ze ziek zijn

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Zeer strikte supervisie om het alcohol drinken te stoppen
De kans op verbetering van de klachten is klein

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<