Legionellose (= veteranenziekte)

definitie: infectie met een Ledgionella bacterie

Oorzaken:
Infectie met de Legionella bacterie. Besmetting via bacterien in kleine waterdruppeltjes die ingeademd worden. In de kleinste luchtwegen (alveoli) worden ze gefagocyteerd (opgegeten) door macrofagen (afweercelen). Binnen de macrofagen kunnen ze zich vermenigvuldigen en een longontsteking veroorzaken.

Incubatieperiode:
2-19 dagen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Die van een pneumonie (longontsteking)
Niet productieve hoest
Pijn op de borst
Hoofdpijn (bij 60%)
Verwardheid (bij 60%)
Diarree (bij 25%)
Misselijkheid en/of braken (bij 20%)
Ernstig beloop vooral bij oudere patienten, mensen met chronische longziekten, DM, immunosuppresieva.
Dodelijk bij 5-10%

Complicaties:
Endocarditis
Andere localisatie van de infectie

Diagnostiek:
Kweek uit besmet materiaal (sputum, pleuravocht etc.) Urineantigeentest PCR
Behandeling:
Levofloxacine of azithromycine
Bij patienten die lange tijd in het ziekenhuis hebben gelegen, orgaan transplantatie hebben ondergaan of een ziekenhuisinfectie hebben gekregen worden behandeld met fluoroquinolon
Bij endocarditis een combinatie van quinolone + rifampin. Alternatief azithromycin + rifampin.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<