Littekenbreuk (=hernia cicatricalis)

definitie: buikinhoud die door een zwakke plek in een litteken naar buiten puilt

Oorzaken:
Zwakke plek in een reeds bestaand litteken. Risicofactoren zijn stoornissen in de wondgenezing, slechte operatie techniek, verhoging van de druk in de buik (door veel persen, hoesten, niezen enz.).

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Zwelling ter hoogte (of net boven/onder) een litteken
Zwelling kan zeer groot zijn
Zwelling is reponibel (kan weggedrukt worden)
Zwelling verdwijnt meestal bij ontspannen liggen
Kan cosmetische bezwaren geven en vage buikpijn bij inspanning
Rugklachten
Indien de hernia ingeklemd zit:
De hernia is niet wegdrukbaar
Extreme pijn
Rode verkleuring van de breukzak
Darmkrampen door ileus
Misselijkheid
Braken
Dood door shock en peritonitis indien een breukwand beknelling/ontsteking niet wordt behandeld 

Complicaties:

Diagnostiek:
De aanwezigheid van een reponibele zwelling ter hoogte van een litteken.

Behandeling:
Opensnijden van het oude litteken en opnieuw hechten (recidiefkans 50%)
Plaatsen van een mesh aan de binnenzijde van de buikwand (recidiefkans 20%)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<