Longembolie

definitie: verminderde bloeddoorstroming in het vaatenstelsel van de longen door een embolus (een stukje weefsel, bloedprop, bacteriemassa of vreemd lichaam)

Oorzaken:
Door een embolus is de bloeddoorstroming van een bloedvat in de longen.

Frequentie:

Risicofactoren:
Weinig bewegen (bijv. na operatie, trauma, bevalling, vliegtuigreis, handicap)
Eerder meegemaakte longembolieen
Maligniteit
Trombosebeen (of trombose in de familie)
Orale anticonceptie (de pil)

Verschijnselen:
Acuut ontstaan van:
Pijn in de borst, flank en rugzijde
Pijn die vastzit aan de ademhaling
Hoesten
Hemoptoe (bloed hoesten)
Acuut ontstane kortademigheid
Niet alle verschijnselen moeten aanwezig zijn

Complicaties:

Diagnostiek:
Bloedgassen
X-thorax (om andere oorzaken uit te sluiten)
D-dimeer (zie voor indicatie hiervoor extra informatie)
CT-angio thorax (zie voor indicatie hiervoor extra informatie)

Behandeling:
Bij niet massale longembolieen:
Low molecular weight heparin (bijv. fraxodil 1dd 0,6 (0,8 indien gewicht boven de 80kg) minimaal 7 dagen lang. Staken indien de INR >2) en fenprocoumon: 12 mg (4 tabletten); voor oudere en zieke patiŽnten: 3 tabletten (9 mg) 6 maanden lang

Bij massale longembolieen:
Ongefractioneerde heparinedosering: oplaaddosis 70 E/kg als bolusinjectie in 10 minuten intraveneus gevolgd door continu infuus 400 E/kg/dag (op geleide van APTT; APTT controle dient elke 4 - 6 uur plaats te vinden totdat de streefwaarde is bereikt, daarna in principe 1 x daags). Fibrinolyse kan worden overwogen.

Controle:

Extra informatie:
Om een d-dimeer te kunnen bepalen en om een CT-angio aan te kunnen vragen moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan.
Voor longembolieen bestaat er de score van Wells:

Score
Klinische tekenen van trombosebeen 3
Hartfrequentie > 100/minuut 1,5
Immobilisatie > 3 dagen of grote operatie in afgelopen 4 weken 1,5
DVT/longembolie in voorgeschiedenis 1,5
Hemoptoe 1
Maligniteit (tot 6 maanden na laatste behandeling of tijdens palliatie) 1
Longembolie waarschijnlijker dan andere diagnose 3
Totaal:


 

Terug naar EncyMed <<