Macrosomie, LGA (large for gestational age)

definitie:
Te hoog geboortegewicht (boven de 97,7 percentiel. Bij een zwangerschapsduur van 47 weken komt dat overeen met een gewicht van meer dan 5200 gram)

Oorzaken:
Diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht van de moeder

Frequentie:
Tussen de 2-3% van alle babies

Risicofactoren:
Multipara (moeder heeft al meerdere kinderen gebaard), etnische afkomst (Turkse en Marokkaanse babies zijn zwaarder dan Nederlandse)

Verschijnselen:
Hoog geboortegewicht

Complicaties:
Bij extreem overgewicht kan dit nadelige gevolgen hebben voor de bevalling.

Diagnostiek:
Echoscopische bepaling van de foetale kruim-romplengte in het eerste zwangerschapstrimester
Echoscopische bepaling van de distantia biparietalis in het begin van het tweede zwangerschapstrimester

Behandeling:
Bij te groot overgewciht is een keizersnede nodig om de babie ter wereld te brengen
Bij DM bij de moeder is glucoseverlagende behandeling noodzakelijk

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<