Malaria

definitie: infectie met Plasmodium falciparum. P. vivax, P. ovale of P. malariae.

Oorzaken:
De parassiet komt de mens binnen via het slijm van een mug (meestal Anopheles mug). Zie voor het besmettingsmechanisme het plaatje bij extra informatie.
De ziekte ontstaat doordat de parassiet in het bloed terecht komt waar hij een enorme afweerreactie teweeg brengt. Veel van de rode bloedlichaampjes worden door de bacterie vernield.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Periodieke koorts aanvallen (behalve bij P. falciparum, waar de koorts continu is)
Anemie (bloedarmoede)
Splenomegalie (grote milt)
Zweten
Hoofdpijn
Myalgia (spierpijn)
Vermoeidheid
Nausea (misselijkheid)
Buikpijn
Emesis (overgeven)
Diarree
Hoesten

Complicaties:
-Lever aandoeningen
-Nier aandoeningen (met zwarte urine, ATN, nefrotisch syndroom) -Cerebrale malaria (vooral bij kinderen, oude mensen, zwangeren, slechte voedingstoestand, HIV en ontbreken van de milt. Kan leiden tot de dood binnen 24-72 uur)
-Hypoglycemie
-Longoedeem/ARDS. Vooral bij zwangere vrouwen.
-Bloedingen en intravasale stolling
-Gastroenteritis. Bij jonge kinderen.

Diagnostiek:
Microscopie: Giesma kleuring van bloed

Behandeling:
-chloroquine
mefloquine
kinine
doxycycline
halofantrine
lumefantrine
artemisinine (qinghaosu, China)
primaquine (vnl werkzaam tegen Extra Erythrocytaire fase (hypnozoieten), ook gametocide)
Preventie:
-Muggennet
-DEET is een middel dat de mug goed op afstand weet te houden.

Controle:

Extra informatie:
Mensen hebben soms een "afwijking" waardoor ze niet vatbaar zijn voor malaria:
-Sikkelcel anemie (de heterozygoten zijn goed beschermd)
-Thalassemie
-G6PD deficientie
-Duffy antigeen

 

Terug naar EncyMed <<