Maligne hypertensie

definitie: hypertensie waarbij de diasgolische bloeddruk hoger is dan 130 mmHg.

Oorzaken:
Iedere vorm van hypertensie kan leiden tot maligne hypertensie.
Hypertensie is een systolische bloeddruk van meer dan 140 mmHg of meer dan 90 mmHg. Bij maligne hypertensie is de diastolische bloeddruk hoger dan 130 mmHg. Door vaatveranderingen in de niervaten door hoge bloeddruk neemt de reninesecretie sterk toe, waardoor de bloeddruk nog hoger wordt. Het is dus een vicieuze cirkel.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Hoge bloeddruk
Dodelijke complicaties indien niet behandeld:
asthma cardiale
hypertensieve encefalopathie
hersenbloedingen
nierinsufficientie

Complicaties:

Diagnostiek:
Meten van de bloeddruk.

Behandeling:
Thiazidediuretica (hydrochloorthiazide)
Beta 1 blokkers (atenolol)
ACE remmers (captopril)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<