Mantelcel lymfoom

definitie: een aggressief lymfoom dat behoort tot de groep van de NHL

Oorzaken:
Wildgroei van lymfocyten

Frequentie:
De mantelcel lymfomen vormen 8% van de NHL. Het komt meestal bij wat oudere mensen voor.

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Vergrote lymfeklieren
Vergrote milt (bij 2/3 van de patienten)
Beenmerg infitratie (bij 2/3)
Infiltratie in het maag-darm stelsel (zich uitend in bijvoorbeeld meerdere poliepen) (10% vd gevallen)

Complicaties:

Diagnostiek:
De meeste patienten presenteren zich met een stadium III of IV mantelcel lymfoom

Behandeling:
Anno 2007: R-CHOP, myeloablatieve radiochemotherapie, stamceltransplantatie. Behandeling van bijkomstige aandoeningen

Controle:

Extra informatie:
De mantelcel lymfoom cellen hebben de translocatie t(11;14), waardoor het bcl-1 gen veranderd wordt en waardoor cycline-d1 te veel tot expressie wordt gebracht. De cellen zitten tussen de folliculaire dendritische reticulum cellen. Immunofenotypisch zijn mantelcel lymfoom cellen CD3-, CD5+, CD10-, CD20+, CD23- en cycline-D1+.

 

Terug naar EncyMed <<