Mazelen (morbilli)

definitie: infectie met het paramyxovirus en de daarbij behorende ziekte

Oorzaken:
Paramyxovirus infectie. Het virus is zeer besmettelijk (via druppelinfectie) en iedereen die er geen afweer tegen heeft krijgt de verschijnselen die bij mazelen horen. De mate waarin iemand ziek word is vooral bepaald door hoe goed de patient is gevoed en of hij een goede medische behandeling heeft ondergaan.

Incubatietijd: 10 tot 12 dagen.
Laatste dagen incubatietijd zijn al besmettelijk, tot 5 dagen na het uitbreken van het exantheem

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Goede voeding en goede behandeling:
Het catarrale stadium (3-5 dagen):
Koorts (tot 40 graden)
Rhinitis (neusverkoudheid)
Conjunctivitis (bindvliesontsteking)
Hese stem
Droge hoest
Aan het einde van het catarrale stadium ontstaan Koplik vlekjes (rode vlekjes met een wit centrum) op het wangslijmvlies
Het exanthemateuze stadium:
Roze, grof maculopapuleus exantheem, snel confluerend, wordt donkerder van kleur
De tussenliggende huid doet niet mee met de kleurverandering
Het exantheem ontstaat eerst op het gezicht en achter de oren, verspreid zich naar de borst en buik en de ledematen
3-5 dagen na het ontstaan van het exantheem daalt de temperatuur
Het exantheem verbleekt

Slechte voeding en slechte behandeling:
Levensbedreigende longontsteking
Ernstigere en meer frequente ottis media
Ulcererende laesies (zweren)
Infectie van het netvlies --> blindheid
haemorhhagische uitslag (ook wel zwarte mazelen genoemd)
Diarree met verdere ondervoeding

Complicaties:
Encefalitis
Subacute scleroserende panencefalitis

Diagnostiek:

Behandeling:
Zorg voor inenting (kan ook nog binnen 2 dagen na contact met iemand die mazelen heeft).
U kunt de kamer verduisteren in geval van conjunctivitis
Goede voeding geven

Controle:

Extra informatie:
koplik vlekjes
Koplik vlekjes in de mond
Uitslag
Uitslag

 

Terug naar EncyMed <<