Myalgische encephalomyelitis (ME, CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, CFS, chronic fatigue syndrome, CFIDS, chronic fatigue immune dysfunction syndrome)

definitie:

Oorzaken:
De oorzaak van het ontstaan is onbekend. Men denk dat het door een virale infectie komt (een griepje of een infectie die niet is opgemerkt), waardoor het afweersysteem van het lichaam ontregeld raakt en het lichaam zelf schade toebrengt.

Er bestaan geen duidelijke aanwijzingen die direct op de diagnose ME kunnen wijzen. Meestal wordt de diagnose gesteld als de patient langer dan 6 maanden moe is. Alle andere oorzaken van vermoeidheid moeten dan zijn uitgesloten. In andere woorden is het niet bekend wat de oorzaak van de vermoeidheid is.
De ziekte komt bij alle leeftijds kategorien voor en meer bij vrouwen dan bij mannen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Ernstige vermoeidheid gedurende ten minste 6 maanden, met vaak zeer langzaam herstel na inspanning (dagen tot weken nodig om er weer bovenop te komen)

Er zijn soms periodes waarin de vermoeidheid niet meer zo ernstig is.

Verschijnselen die niet altijd optreden:
Slecht geheugen, onvermogen tot concentreren
Slaapstoornissen (omkering dag- / nachtritme, niet verkwikkende slaap, nachtmerries)
Emotionele labiliteit, prikkelbaarheid, depressies. Deze klachten komen ook voor bij mensen die voor de ziekte emotioneel stabiel waren
Onhandigheid. Eenvoudige handelingen die voorheen zonder problemen werden uitgevoerd kunnen nu soms veel moeite kosten
Moeite met praten of schrijven. Er kan niet op een woord gekomen worden, letters worden niet in de juiste volgorde opgeschreven
Overgevoeligheid voor licht, geluid (muziek, pratende mensen) of geuren Hoofdpijn, druk op het hoofd of een zweverig gevoel in het hoofd (een hoofd vol watten)
Wazig zien of dubbel zien
Gevoeligheid voor kou en weersveranderingen
Wisselende lichaamstemperatuur, gecombineerd met overmatige transpiratie
Plotseling opkomende aanvallen van duizeligheid of misselijkheid na lichamelijke of geestelijke inspanning. Soms gaat dit gepaard met flauwvallen en verschijnselen die op verlamming lijken
Vaak moeten plassen
Slecht werkende afweer waardoor: griepachtige verschijnselen en infecties zoals vaginale infecties, rode ogen, steenpuisten, neusverkoudheden, kaakholte-ontstekingen, allergieŽn
Flauwtegevoelens (en een enorme behoefte aan zoet eten), deze kunnen zich ook uiten in plotselinge geirriteerdheid
Darmstoornissen, zowel verstopping als diarree
Voedselovergevoeligheden
Alcohol intolerantie en overgevoeligheid voor drugs

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Geen. Allergie tests moeten worden gedaan omdat sommige patienten zwaar allergisch zijn voor sommige producten. Er moe dan een streng dieet volgen.
Gebruik van alternatieve geneeskunst is een optie (natuurlijk in overleg met de reguliere arts. Dit om er voor te zorgen dat de geneesmiddelen elkaar niet tegen werken).

Controle:

Extra informatie:
Bij 35% van de patienten gaat het langzaam beter met een bijna volledige genezing na enkele jaren.
Bij 40% gaat de ziekte niet over en zorgt er voor dat de patient zijn
leefstijl drastisch moet aanpassen.
Bij 20% heeft zorg nodig
Bij 5% verslechterd de situatie geleidelijk.

Bronnen:

http://www.me-platform.vuurwerk.nl/medisch/medisch.html
http://www.dokterdokter.nl/new/patientenOrg/2956

 

Terug naar EncyMed <<