Meckel-divertikel

definitie: embryologische rest van de ductus omphaloentericus, waarvan delen zijn blijven bestaan tussen de navel en het ileum

Oorzaken:
Een structuur die normaal gesproken alleen bij een embrio (nog ongeboren baby) bestaat blijft deels aanwezig na de geboorte. Het kan weefsels bevatten van de maag of pancreas. Het ligt tussen de navel en een deel van de dunne darm.

Frequentie:
Bij 5% van de bevolking

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Meestal geen verschijnselen
Anders kunnen op jonge leeftijd verschijnselen van bloeding, peritonitis (buikvliesontsteking), invaginatie of ileus vookomen

Complicaties:

Diagnostiek:
CT scan
Technetionscan om ectopisch maagslijmvlies aan te tonen

Behandeling:
Van een gecompliceerd Meckel-divertikel is resectie van het aangedane iliumsegment, waarna een end-to-end anastomose.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<