langdurige en erg pijnlijke hoofdpijn aanvallen

definitie:

Oorzaken:
Dysfunctie (niet goed werken) van zenuwen. De precieze oorzaak is echter nog niet achterhaald. Enkel bij familaire hemiplegische migraine is een genetische factor betrokken. Uitlokkende factoren zijn: stress, tobben, menstruatie, de pil, moeiheid, honger, hoofd verwonding, voeding die tyramine, nitriet, glutamaat, aspartaat bevat.

Indeling:
Migraine met een aura (vormt 80% van de migraine groep)
Migraine zonder aura
Andere migraine (ritinale migraine, oftalmoplegische migraine, familaire hemiplegische migraine)

Frequentie:
Komt bij 17% van de vrouwen en 6% van de mannen voor.

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Er zijn verschijnselen die aan de aanval voorafgaan:
-Moeheid
-Concentratieverlies
-Stijve nek
-Fotofobie (lichtschuwheid. Liggen in een donkere kamer geeft verlichting)
-Gevoeligheid voor geluiden
-Nausea (misselijkheid)
-Wazig zien
-Geeuwen
-Bleekheid

De aanval heeft de volgende verschijnselen:
-Begin met of zonder aura (zie extra informatie voor uitleg)
-Tranenvloed
-Snotneus
-De hoofdpijn begint meestal in de ochtend (het kan dus ook op ieder ander tijdstip en zelfs tijdens de slaap ontstaan)
-Meestal aan 1 kant van het hoofd pijn, maar kan ook voorhoofd of hele hoofd zijn
-De pijn komt langzaam opzetten en verdwijnt ook langzaam
-De pijn is zeurend, diep, zonder pieken als het mild is en met pieken als het ernstig is
-Plotselinge bewegingen met het hoofd doen de pijn verergeren
-Fotofobie (lichtschuwheid. Liggen in een donkere kamer geeft verlichting)
-Verandering in lichaamstemperatuur
-Verandering in pupil grote
-Huid pijnlijk bij aanraking

Complicaties:
Chronische migraine
Status migrainosus
Persisterende aura sonder infarct
Migraine infarct
Epileptische aanval door migraine

Diagnostiek:
Migraine zonder aura:
Klinische beeld met hoofdpijn aanvallen die tussen de 4-72 uur duren.
Tenminste 5 aanvallen. Er is geen andere organische oorzaak te vinden.

Migraine met aura:
Klinische beeld met ontstaan van de aura binnen 20 minuten en verdwijnen kalchten binnen 1 uur. De hoofdpijn gaat daarna door. Tenminste 2 aanvallen. Andere organische oorzaak is uitgesloten.

Hemiplegische migraine
Volledig herstel na een aura met motorische uitval.

Behandeling:
(rechtstreeks uit hoofdpijn protocol NHG)
Aanvalsbehandeling
- Stap 1: metoclopramide of domperidon oraal of rectaal met tegelijk 1000 mg paracetamol of 1200 mg carbasalaatcalcium, of een combinatiepreparaat (900 mg acetylsalicylzuur/10 mg metoclopramide).
- Stap 2 (bij onvoldoende effect van stap 1): metoclopramide of domperidon en een NSAID, bijvoorbeeld 600 mg ibuprofen of 500 mg naproxen of 50-100 mg diclofenac.
- Stap 3 (bij onvoldoende effect van stap 1 en 2): een triptaan. Bij misselijkheid of braken of wanneer orale medicatie onvoldoende werkt een triptaan per neusspray, zetpil of injectie.
Preventieve behandeling bij 2 of meer aanvallen per maand: betablokker 100 mg metoprolol 1-2dd of 80 mg propranolol 1-2dd, minimaal 6 maanden; eventueel additioneel aanvalsmedicatie.
Preventieve behandeling bij migraine rond menstruatie
- Drie dagen voor menstruatie tot aan het einde van menstruatie 100 mg metoprolol 1-2 dgs of 80 mg propranolol 1-2 dgs, of een NSAID, of estradiol (oraal: 2-4 mg per dag gedurende de hele menstruatie, of transdermaal: 3 oestrogeenpleisters van 50-100 microgram: 1 pleister op dag 3 vr, 1 pleister op dag 1 vr en 1 pleister op dag 2 van de menstruatie).
- Migraine door de pil: andere pil proberen. Migraine tijdens stopweek: overweeg door te laten slikken.
Migraine bij kinderen. Paracetamol volstaat meestal bij sporadische migraineaanvallen.
Clusterhoofdpijn. Aanvalsbehandeling met 100% O2, 7-10 liter per kapje gedurende 15 minuten, of 6 mg sumatriptan subcutaan, of 20 mg per neusspray (maximaal 2dd).

Controle:

Extra informatie:
DD:
Bij hoofdpijn 's nachts moet gedacht worden aan een hersentumor of glaucoom

Aura
Meestal bestaat het uit enkele onderdelen: visuele stoornissen, gevoelssensaties, spierzwakte, spraak stoornis.
-Het visuele aura bestaat uit een niet gekleurd zigzag lijntje dat over het gezichtsveld trekt, naar de zijkant en een gedeelte achterlaat met wazig zien.
-Sensorische aura bestaat meestal uit tintellingen die beginen in 1 hand, samengaand met een dood gevoel in die hand. Het gevoel trekt later naar het onderste gedeelte van het gezicht en de lippen
-Motorische aura betreft meestal 1 hand of arm. Deze aura duurt meestal langer dan 1 uur. De visuele, sensorische en afasische aura duren korter.
Indien de aura dagen aanhoud, moet gedacht worden aan een migraine infarct.

 

Terug naar EncyMed <<