MOF (multi organ failure. Hier ook MODS = multiple organ dysfunction syndrome behandeld)

definitie: het bij een acuut zieke patient in zoverre slecht werken van organen dat homeostase zonder interventie niet mogelijk is.

Oorzaken:
MOF ontstaat meestal als gevolg van een sepsis of SIRS.
MODS wordt onderverdeeld in primaire en secundaire MODS:
Primaire MODS: het slecht functioneren van organen dat direct toe te schrijven is aan een ischaemisch insult in de organen zelf
Secundaire MODS: slecht functioneren van organen door een reactie van het lichaam op een ziektebeeld

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<