Myocardinfarct (hartaanval)

definitie: deel van myocard (hartspier) door zuurstoftekort beschadigd.

Oorzaken:
Door een belemmerde bloedtoevoer via de kransslagaders ontstaat er ischaemie van de hartspier.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Beklemmende pijn midden op de borst, achter het borstbeen, vaak uitstralend naar de onderkaak of linkerarm
Doodsangst
Pijn begint vaak in rust en houdt langdurig aan
Misselijkheid
Braken
Shock (zichtbaar als bleekheid, lage bloeddruk, snelle zwakke pols)
Hartritme stoornissen
Pijn hoeft niet altijd voor te komen

Complicaties:

Diagnostiek:
De anamnese is wel erg belangrijk (zie verschijnselen)
ECG: bij beginnende ischaemie is er een ST verschuiving vanaf de basislijn. De schade aan het hart is dan nog reversibel. Als necrose begint op te treden, ontstaat er een pathologische Q. Deze geeft irreversibele hartschade aan.
Er komen bepaalde serumenzymen vrij bij een hartaanval:
myoglobuline, daarna CK-MB, troponine T, ASAT, LDH. Troponine T is het meest specifiek voor een myocardinfarct.

Behandeling:
-Stap 1 buiten ziekenhuis.
Hartmassage en beademing, indien mogelijk direct een infuus aanbrengen
Met spoed opname in hartbewakingsafdeling
-Stap 2 in het ziekenhuis.
Kunstmatige ventilatie 20x500 ml/min 100% O2
Infuus (NaCl, het beste in de vena basilica of de vena jugularis)
ECG monitor
Hartmassage
-Stap 3.
Bij ventrikelfibrilleren of een polsloze ventriculaire tachycardie direct reanimeren (200J asynchroon, 200J asynchroon, 360J asynchroon)
-Bij asystolie 1 mg adrenaline (via een centraal of perifeer infuus)
-Bij ventrikel tachycardie anti arrythmica (lidocaine 1mg/kg)
-Bij extreme bradycardie anticholinergica (atropine 0,5 mg)
Indien de harmasage goed is verdragen en er een pols en bewustzijn is: amiodaron
-Beademing aanpassen
Bij een pH van minder dan 7,20 NAHCO3 overwegen (1 mmol/kg). De pCO2 moet minimaal 30 mmHg zijn en de pO2 minimaal 60 mmHg
-Indien geen hart activiteit na stap 3:
Bij asystolie adrenaline 1mg (kan herhaald worden)
Bij ventrikelfibrilleren of pulsloze ventriculaire tachycardie: anti arritmica, lidocaine, amiodaron
Bij ventrikel tachycardie: 50-200 J synchroon
Bij extreme bradycardie een pacemaker aanbrengen
-Indien hierna nog geen hart activiteit:
60 minuten doorreanimeren of bij heel slechte prognose stoppen met behandelen en de patient rustig laten sterven
-Indien na stap 3 wel hartactiviteit:
Bij geen pols:
Dopamine en dobutamine. Indien nog geen pols een ECHO van het hart maken
Bij wel een pols:
Intensieve therapie en kunstmatige ventilatie
-Deze middelen kunnen eventueel ook gebruikt worden:
Sterke pijnstilling (morfine)
Fibrinolytice (streptokinase) alleen in het ziekenhuis
Antihypotensiva (epinefrine)
Antithrombotica (acetylsalicylzuur)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<