Nefrotisch syndroom

definitie: nierziekte waardoor veel eiwitverlies (albumineverlies >3g/24 uur, hypoalbunemie <3g/dL, perifeer oedeem)

Oorzaken:
Gaat samen met minimal change ziekte (vooral bij kinderen), diabetes mellitus, amyloidose, SLE, HIV, glomerulosclerose, membraneuze nefropathie, IgA nefropathie, NSAID's, goud, penicillamine.
Naast albumine, treed ook verlies op van ferritine, vitamine-D-bindend eiwit, stollingseiwitten en vetten.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
-Erg schuimende urine
-Enkeloedeem (vochtophoping in de benen waar putjes in te drukken zijn)
-Anorexie (niet willen eten)
-Emesis (overgeven)
-Makkelijk infecties krijgen

Complicaties:
-Verhoogde kans op arteriele en veneuze trombose (diep veneuze trombose, nier vene trombose)
-Acuut nierfalen
-Glucosurie
-Aminoacidurie
-Fosfaturie
-Niertubulus acidose
-Vitamine D deficientie
-Zelden anemie

Diagnostiek:
-24-uurs urine verzamelen en totaal eiwit meten (meer dan 150mg/dag is nefrotisch syndroom). Alternatief is in 1 urine sample de verhouding totaal eiwit en creatinine bepalen
-Nierbiopsie
-Albumine (minder dan 3g/dL)
-Bloeddruk (laag, vanwege hypovolemie)
-Vaak: cholesterol (hoog), triglyceriden (hoog)

Behandeling:
-Behandelen van de onderliggende ziekte
-ACE-remmer of angiotensine-II-receptor blokker of een combinatie van beide (regelmatig kalium, creatinine en natrium meten)
-zoutbeperking tegen het oedeem
-hepariniseren bij trombose

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<