Orthostatische hypotensie

definitie: daling van de bloeddruk binnen 5 minuten na het staan (systolische daling >20mmHg of/en diastolische daling >10mmHg of/en verschijnselen van te weinig bloedtoevoer naar de hersenen)

Oorzaken:
Autonome disfunctie (zie extra informatie), bloeddingen, overgeven, antihypertensieve middelen (Hydrazaline, ACE inhibitors, ganglion blokkers), vasodilatative middelen (nitraten, Ca kanaal blokkers), antidepressieva, opiaten, alcohol

Frequentie:
Bij 20% van de 65 plussers.

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Duizeligheid bij het opstaan vanuit liggende of zittende positie
Flauwvallen

Complicaties:

Diagnostiek:
Bloeddruk meting en pols meting liggend en daarna na 1 en 3 minuten te hebben gestaan.

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:
Bij sommige patienten komt de bloeddrukdaling pas na langer dan 5 minuten. Dan is het aan te raden de testduur te verlengen naar 20 minuten.

Autonome dysfunctie kan voorkomen bij:

-Centraal zenuwstelsel localisatie:
Shy-Drager syndroom, Lewi body dementie, Parkinson, hersen tumoren (hersenstam-, cerebellum-, diencephalontumoren), Wernicke, syringomyelie, syringobulbie, hydrocephalus, multiple sclerose, myelopathieen (traumatisch, infectieus, pernicieuse anemie, degeneratief), progressieve supranucleaire verlamming, Huntington, amyotrofische lateraal sclerose.

-Perifeer zenuwstelsel localisatie:
Diabetes, amyloidosis, Guillian-Barre, neuropathieen, chronische infectieuze polyneuropathieen, ganglion acetylcholine receptor neuropathie, erfelijke neuropathieen, Changas, HIV neuropathie, Botulisme, Difterie, Lepra, toxisch (vacor, vincristine, perhexiline meleaat, cis-platinum, taxol, organische stoffen, acrylamide, zware metalen), Sjogren, SLE, rheuma, pernicieuse anemie, parfyrie, uremie, alcohol neuropathie, leverziekte, paraneoplastisch, dopamine beta hydroxylase deficientie, Adie syndroom

-Geisoleerde autonome dysfunctie
Autonoom falen, antihypertensiva, tricyclische antidepressiva, monoamine oxidase inhibitors, dopamine blokkers, ouderdom, adrenocorticale deficientie, pheochromocytoom, sympatectomie, mitralisklep prolaps, hypovolemie, electrolyten stoornis, hyperbradykinesie

 

Terug naar EncyMed <<