Paraneoplastische syndromen

Paraneoplastische syndromen zijn verschijnselen bij een patient met kanker die niet gemakkelijk verklaard kunnen worden door de kanker of zijn uitzaaiingen daarvan, of door de productie van hormonen uit het weefsel waaruit de kanker is ontstaan.

Verschijnselen Veroorzakers
Cushing syndroom kleincellig longcarcinoom, pancreas carcinoom, neuronale tumoren (door ACTH of ACTH achtige stoffen)
syndroom van niet toereikende antidiuretische hormoon secretie (ADH) kleincellig longcarcinoom, intracraniele tumoren (door ADH of atrial natriuretisch hormoon)
hypercalciemie plaveiselcelcarcinoom long, borstkanker, nierkanker, adult T cel leukemia/lymfoom, ovariumcarcinoom (door parathyroidhormoon, TGFalfa, TNFalfa, IL-1)
hypoglycemie fibrosarcoom, andere mesenchymale sarcomen, hepatocellulair carcinoom (door insuline of op insuline gelijkende stoffen)
carcinoid syndroom bronchuscarcinoom, pancreascarcinoom, maagcarcinoom (door serotonine, bradykinine, histamine)
polycythemie niercarcinoom, cerebellair haemangioom, hepatocellulair carcinoom (door EPO)
myasthenia bronchuscarcinoom
ziekten van centraal en perifeer zenuwstelsel mammacarcinoom
acanthosis nigricans maagcarcinoom, longcarcinoom, endometrium carcinoom
dermatomyositis bronchuscarcinoom, mammacarcinoom
hypertrofische osteoarthropathie en finger clubbing bronchuscarcinoom
veneuze thrombose pancreascarcinoom, bronchuscarcinoom, andere carcinomen (door tumorproducten in de bloedbaan)
endocarditis vergevorderd stadium van kanker
anaemie thymustumoren
nefrotisch syndroom verschillende tumoren (door tumorantigenen en immuuncomplexen)
   
   
   
   

Terug naar EncyMed <<