Placenta accreta

definitie: placenta is ingegroeid in de baarmoedermond

Oorzaken:
Verkeerde innesteling van de vrucht (dicht bij de baarmoedermond).

Frequentie:

Risicofactoren:
Keizersnede, placenta praevia

Verschijnselen:
Hevig bloedverlies (dodelijk)

Complicaties:
Blaas- en urethraletsels

Diagnostiek:
Transvaginale echo zonder het aanraken van de cervix
MRI

Behandeling:
Bloedtransfusies of ferrofumeraat
Keizersnede
Bij dreigende vroeggeboorte corticosteroiden en weenremmers
Uterusextrepatie bij sterke doorgroei van de placenta

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<