Placenta praevia

definitie: de placenta is deels (placenta praevis lateralis) of geheel over (placenta praevia totalis) de cervix (baarmoedermond) gegroeid.

Oorzaken:
Innesteling van het embryo op de verkeerde plaats.

Frequentie:
0,3% van de zwangerschappen. Vroeg in de zwangerschap (tot 20 weken) komt het voor bij 9%. Later vormt zich het onderste uterussegment, waardoor de placenta hoger komt te liggen.

Risicofactoren:
Keizersnede, abortus, meerlingenzwangerschap, roken.

Verschijnselen:
Pijnloos bloedverlies uit de vagina
Bloeding stopt spontaan en begint weer spontaan

Complicaties:
Door prikkeling van de uterus (baarmoeder) vroeggeboorte
Dodelijke bloeding (vooral als de bloeding begint bij de baring
Ingroei van de placenta in de baarmoederwand (placenta accreta. Vaak dodelijk)

Diagnostiek:
Transvaginale echo van de foetus en baarmoeder. Let op! contact met baarmoedermond vermijden! Geen vaginaal toucher verrichten!

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<