Pneumothorax

definitie: ingeklapte long door het vullen van de pleuraholte met lucht

Oorzaken:
-Traumatische pneumothorax: door het door prikken van de pleura. Spontane pneumothorax
-Symptomatische spontane pneumothorax. De pneumothorax is een symptoom van een andere ziekte zoals longtuberculose
-Idiopatische spontane pneumothorax: oorzaak van pneumothorax niet bekent.
-Een open pneumothorax is er een waarbij er een verbinding is tussen de pleuraholte en de buitenwereld. Een gesloten pneumothorax ontstaat door het barsten van een bulla (holte in de huid gevuld met purulent vocht). Het gat geneest meestal en er is geen verbinding met de buitenwereld.
-Spanningspneumothorax (ventielpneumothorax). Deze vorm is zeer gevaarlijk. Bij inspiratie wordt lucht in de pleuraholte opgenomen, maar kan er bij expiratie niet meer uit. De lucht hoopt zich op en beknelt de bloedvaten.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn in de borstkas
Kortademigheid
Thoraxhelft waar de pijn gevoeld wordt is wat uitgezet
Holle klank hoorbaar na percussie (bekloppen) zowel aan de linker als de rechter kant
Aan de kant van de pijn is nauwelijks ademgeruis hoorbaar

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
-Draineren van het vocht/lucht buiten de ingeklapte long met een waterpomp.
-Indien onvoldoende resultaat kan de long geplakt worden (talkpoeder tussen de ingeklapte long en de thorax spuiten, daarna lucht/vocht draineren met een waterpomp en wachten tot het talk een ontsteking veroorzaakt die tot adhesies tussen long en thorax leidt.

-Spanningspneumothorax: prikken van een holle naald door de borstwand heen, om zo de lucht te laten ontsnappen.

Controle:

Extra informatie:
DD:
Intercostale neuraligie, ribblokade, angina pectoris, myocardinfarct, hyperventilatiesyndroom, pleuritis, pleuravocht, mediastinitis, pneumomediastinum, hematothorax, longembolie, aneurysma dissecans aortae, acute buikpathologie

 

Terug naar EncyMed <<