Pokken

definitie:

Oorzaken:
Het pokkenvirus. Iemand die besmet is met de pokken kan andere mensen besmetten via de lucht of direct/indirect contact. Hoog risico op besmetting bij mensen die in dezelfde kamer hebben gezeten, mensen die in een niet gesloten ruimte binnen 2 meter van de patient zijn gekomen en bij mensen die in contact zijn gekomen met producten waar de patient mee in aanraking was geweest (alleen in de besmettelijke fase natuurlijk!). Pokken komen echter ook bij dieren voor. Mensen zijn besmettelijk als ze koorts beginnen te ontwikkelen. Na de koorts volgen bultjes overal over het lichaam en ook in de luchtwegen. De bultjes zijn hoogst besmettelijk. Daarom is contact met de patient, met korsten van de bultjes, met de kleren en de dekens (alles waar de bultjes mee in contact zijn gekomen) een mogelijke besmettingskans.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Snel optredende hoge koorts
Na de koorts ontstaan er bultjes. Deze zijn eerst erg klein, maar na enkele dagen worden ze groter en worden voornamelijk het hoofd, de armen en benen bedekt met bulten. Alle bulten zijn in hetzelfde stadium van ontwikkeling.
De bultjes kunnen de luchtwegen blokkeren --> dood
Als de patient het overleefd (in 2/3 van alle gevallen), vormen de bultjes korsten en genezen ze weer. Op de plek van de bultjes ontstaan plekken waar de huid geen kleur meer heeft (wit)

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Een patient met de pokken, moet worden geisoleerd. Het virus kan zich via de lucht verspreiden, dus let op airco's of andere systemen/bronnen waardoor lucht verplaatst kan worden naar andere compartimenten. Men doet er verstandig aan om de patient een mondkapje te geven en er zelf ook een te dragen. Vervolgens moeten specialisten aan het werk die gaan onderzoeken waar de bron van de besmetting vandaan is gekomen, met wie de patient in contact is geweest en wie er allemaal gevaccineerd moeten worden. De patient word behandeld in een geisoleerde ruimte in het ziekenhuis (veel ziekenhuizen hebben niet zo een ruimte, dit kan problemen met zich mee brengen). De contacten van de patient moeten ook geisoleerd worden (voor 18 dagen). Als ze binnen die tijd niet ziek worden, dan zijn ze niet besmet. Als ze wel ziek worden, moeten ze naar het ziekenhuis worden gebracht.
Er bestaat een vaccinatie tegen pokken. Dit is echter tot op heden een vaccinatie die bestaat uit een levend virus. De vaccinatie is zeer risicovol (een bepaald percentage van de mensen die het vaccin krijgt toegediend, ontwikkeld hersenvliesontsteking, oog ontsteking en andere nare dingen. De dood kan ook volgen). Het toepassen van de vaccinatie moet daarom goed worden overwogen.
Na toedienen van vaccinatie (een klein vorkachtig object word in de vaccinatie vloeistof gedompeld en word enkele malen in de huid van de patient gedrukt. Er word dus geen injectienaald gebruikt) moet de vaccinatiewond worden verbonden, omdat het levende virus uit de vaccinatie andere mensen kan besmetten (het gaat hier trouwens niet om het pokken virus, maar een ander type dat ook een heleboel narigheid teweeg kan brengen).
Patienten met pokken hebben alleen maar baat bij de vaccinatie als ze de koorts aanval nog niet hebben gehad. Indien dit wel zo is, kan alleen symptomatisch behandeld worden. Mensen die in contact met de patient zijn geweest, hebben er dus wel vaak baat bij.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<