Post traumatische stoornissen

definitie:

Oorzaken:
Bij mensen die een zeer ernstige levensbedreigende gebeurtenis hebben meegemaakt

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Herbeleving van de gebeurtenis
Gespannenheid
Prikkelbaarheid
Niet goed in staat het oude sociale patroon op te pakken
Vaak lichamelijke klachten
Depressie
Prikkelbaar
Verbaal agressief

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Verwerking van de gebeurtenis
Medicijnen
Hoogst uitzonderlijk is er dwangopname

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<