Pulmonale (long) bijgeluiden

definitie: rhonchi, creptitaties, pleurawrijven

Oorzaken:
-Rhonchi: belemmering van de luchtstroom in de geleidende luchtwegen (trachea, hoofdbronchi, kwab- en segmentbronchi)
-Crepitaties: abrupt openen van samengevallen kleinere luchtwegen
-Pleurawrijven: over elkaar schuiven van de pleura visceralis en pleura parietalis (de twee longvliezen)

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
-Rhonchi: piepen, fluiten (bij stijve bronchuswand), brommend, zagend (bij verdikte bronchuswand)
-Crepitaties: explosieve, knetterende, eidexpiratoire geluiden. Hoogfrequent bij interstitiele longaandoeningen, grove creptiaties bij emfyseem/longoedeem
-Pleurawrijven: geluid van het lopen door versgevallen sneeuw

Complicaties:

Diagnostiek:
Luisteren met de stethoscoop op verschillende plekken op de rug en borst.

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:
DD rhonchi:
-expiratoir
Astma, chronisch obstructieve longziekten (COPD)
-inspiratoir
Bronchitis

DD crepitaties:
-eindinspiratoir
Longinfiltraat (longontsteking), compressieatelectase
-vroeg inspiratoir
Ernstig emfyseem, longoedeem
-laat insiratoir
Astma cardiale

DD pleurawrijven:
Pleuritis, longinfarct, longembolie

 

Terug naar EncyMed <<