Acute pyelonefritis

definitie: bovenste urineweg infectie

Oorzaken:
Meestal wordt het veroorzaakt door een E. coli infectie, veel minder vaak komt Staphylococcus saprophyticus voor als verwekker.

Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn in de flanken
Nausea (misselijkheid)
Emesis (overgeven)
Koorts (boven de 38 graden)
Frequent plassen
Dysurie (pijn bij het plassen)
Pijn in de onderbuik

Complicaties:
Het kan sepsis en de dood geven als het uit de hand loopt

Diagnostiek:
Urinesediment
Pyuria (pus in de urine)
Bacteurie (met meer dan 10^5 bacterien in de urine)
Hematurie (bloed in de urine)
Leucocytose (verhoogd aantal leucocyten)
BSE verhoogd, CRP verhoogd
Bloedkweek bij sepsis
Bij een man of bij een vrouw met recidiverende infecties ECHO nieren

Behandeling:
Bepaald moet worden of de patient opgenomen moet worden in het ziekenhuis.
Voorwaarden voor opname zijn dat de patient:
Onvoldoende vocht of medicatie in kan nemen
Onduidelijkheid over de compliantie van de patient
Onduidelijkheid over de diagnose
Ernstige ziekte met hoge koorts, pijn en duidelijke achteruitgang

Bij niet opnamebehoeftige patienten 14 dagen lang:
Ciprofloxacine (500 mg per os 2x per dag)
Levofloxacin (250-500 mg per os 1x per dag)

Bij opgenomen patienten:
Ceftriaxone (1 gram intaveneus per dag).

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<