Scapulafracturen (Scapulabladfractuur, scapulahalsfractuur, glenoidfractuur, acromionfractuur, coracoidfractuur)

definitie: botbreuk van het schouderblad

Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn in het gebied van het schouderblad

Complicaties:
Frozen shoulder.
Diagnostiek:
Lokale zwelling. Vaak is de huid beschadigd.
X-foto scapula anterio-posterio en lateraal, op indicatie van de schouder (denk aan glenoid. Soms is een CT-scan dan ook aangewezen)

Behandeling:
- Vrijwel altijd conservatief (mitella)
- Bij ernstige dislocatie van een scapulabladfractuur met veel klachten kan fixatie met een plaat worden overwogen.
- Bij glenoidfracturen en scapulahalsfracturen met dislocatie zeker met luxatie een operatie overwegen
- Bij een gedisloceerd acromion operatieve reconstructie
Nabehandeling
- Opiaten 2-4 dagen lang
- Scapulabladfractuur: zo snel mogelijk oefenen, ook na operatie.
- Glenoidfractuur conservatief: idem.
- Glenoidfractuur en scapulahalsfractuur operatief: immobilisering met collar and cuff voor 4
weken. Daarna onbelast oefenen. Verder op aanwijzing van de operateur.
- Acromion / processus coracoideus: zo snel mogelijk oefenen.

Controle:
X-foto's alleen op indicatie. Terugkomen na: 2 (eventueel hechtingen verwijderen door huisarts), 6, 12 weken, 6 en 12 maanden

Extra informatie:
Genezing: 3 tot 4 weken voor scapulabladfracturen en 6 tot 8 weken voor scapulahalsfracturen

 

Terug naar EncyMed <<