Scheuermann

definitie: stoornis in de groei aan de ventrale zijde van de sluitplaten waardoor het wervellichaam wigvormig verandert (kyfotisch)

Oorzaken:
Onduidelijke oorzaak. Mogelijk langdurige bedrust, met daardoor osteoporose.

Frequentie:
Scheuermann komt voor bij 7% van de mannen en bij 2% van de vrouwen.

Risicofactoren:
Man, grote lichaamslengte

Verschijnselen:
Pijn in de rug (subacuut, neemt toe na inspanning en aan het einde van de dag, verbeterd na rust)
Moeheid
Begint al voor de puberteit

Complicaties:
Kan uiteindelijk over gaan in spondylolyse

Diagnostiek:
X-foto wervelkolom, waarop minimaal een hoek verandering van 5 graden anterieur (naar voren) in tenminste 3 wervellichamen. Degeneratie van de wervel sluitplaat. Ventraal en centraal knabbelknotchen van Schmorl.

Behandeling:
Conservatief (kracht training, strekoefening, pijnstilling, eventueel orthesen)
Chirurchische behandeling bij een kyfose van meer dan 60 graden.

Controle:

Extra informatie:
De pijn stopt meestal na het uitrijpen van het skelet. Soms gaat het echter door bij volwassenen.
Meestal 4-6 wervels midthoracaal. De musculus pectoralis, muscularis psoas en hamstrings zijn te kort. Cervikale en lumbale lordose.

 

Terug naar EncyMed <<