Schizofrene psychose

definitie:

Oorzaken:
Genetische en tijdens de zwangerschap verworven factoren (onbekend dus)

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Wanen
Hallucinaties
Angst
Gedesorganiseerd (opbloeien van een recidiverende acute psychose met sterke verwardheid)
Paranoidie (bijv. de CIA zit achter mij aan)
Kan zich niet passend emotioneel uiten
Kan geen sociale contacten onderhouden
Agressiviteit
Suicidaal

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Medicatie (neuroleptica)
Systematische en prikkelarme behandeling
Vaak dwang noodzakelijk met een In Bewaring Stelling (IBS)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<