Schouderluxatie, tuberculum majus fractuur

definitie:

Oorzaken:
Val op de hand of arm, met abnormale draaiing van de arm in het schoudergewricht (exorotatie en abductie bij luxatio anterior). Onderverdeeld in: voorste luxatie (luxatio anterior), luxatio anterior met avulsiefractuur van het tuberculum majus, luxatio anterior met subcapitale humerusfractuur, luxatio posterior (achterste luxatie), luxatio erecta (luxatie.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Onvermogen de bovenarm te bewegen
De stand van de bovenarm is afwijkend

Complicaties:
Uitval van de nervus axillaris en nervus suprascapularis (zenuwuitval)
Frozen shoulder
Habituele luxatie
Spiraalfractuur (bij repositie volgens Kochler)
Epidermolyse (als gevolg van trekken aan de arm bij repositie)

Diagnostiek:
locale pijn en zwelling, contourverandering van de schouder. X-foto's schouder Anterio-posterior en lateraal. Bij glenoidfracturen een CT-scan.

Behandeling:
Luxatio anterior
- Methode volgens Stimson. In buikligging met afhangende arm onder tractie van een gewicht van 5-10 kg. Laat zeker een half uur hangen alvorens te besluiten dat de techniek niet lukt. Daarna kan nog worden geprobeerd de scapula te manipuleren. Eenvoudige langzame elevatie van de gestrekte arm tot maximaal. Repositie volgens Hippocrates. Zet de ongeschoende voet in de oksel en trek met langzaam
toenemende kracht aan de gestrekte arm, waarbij voorzichtige rotatiebewegingen worden gemaakt om de kop wat los te maken.
- Manoeuvre volgens Kocher. Hiervoor zijn twee personen nodig. Eťn trekt met behulp van een om de oksel naar boven geslagen laken of doek naar craniaal, de ander trekt aan de in de elleboog 90į- 13 gebogen arm waarbij deze langzaam wordt geŽxoroteerd. Na repositie wordt de arm volledig geŽndoroteerd en op de buik gelegd.
- Lukt het op een van deze manieren niet, dan moet repositie onder narcose en volledige spierverslapping worden uitgevoerd.
3 weken mitella met direct circumductie-oefeningen. 6 weken geen exorotatie en geen endorotatie met de arm op de rug

Luxatio posterior:
Ook hier twee personen. Eťn staat aan de niet geluxeerde zijde van de patiŽnt met een om de oksel geslagen laken zoals bij de repositie volgens Kocher, maar dan zodat schuin naar boven wordt getrokken, dus naar cranio-mediaal naar de gezonde zijde. De ander trekt nu met langzaam toenemende kracht, aan de gestrekte geluxeerde arm die in het vlak van het lichaam ongeveer 45į wordt geabduceerd. Vaak is de repositie niet zo duidelijk voelbaar. 3 weken mitella met direct circumductie-oefeningen. 6 weken geen exorotatie en geen endorotatie met de arm op de rug

Luxatio erecta:
Grijp de bovenarm stevig vast en probeer de humeruskop eerst naar ventraal en dan naar caudaal te bewegen, waarbij de arm in de "erectastand" wordt gelaten. Lukt het de kop onder het glenoid te brengen dan de gestrekte arm onder tractie in een grote boog langs het lichaam brengen. 3 weken mitella met direct circumductie-oefeningen. 6 weken geen exorotatie en geen endorotatie met de arm op de rug

Let op: meestal is verdoving niet nodig. Indien wel: 10-20 mg valium i.v. en eventueel 20 ml 1% Lidocaine in het gewricht (anexate om de effecten van valium tegen te gaan indien het effect te sterk blijkt te zijn).

Habituele luxatie:
Operatie overwegen

Tuberculum majusfractuur:
- Zonder of met geringe dislocatie na repositie: conservatief.
- Bij dislocatie die later abductieproblemen zou kunnen geven:
operatieve repositie en percutane fixatie met een schroef of een Zuggurtung. 3 weken collar and cuff en daarna oefenen met fysiotherapeut

Luxatie met subcapitale humerusfractuur
Open reductie en eventuele osteosynthese, meestal met K-snaren. 3 weken collar and cuff en daarna oefenen met fysiotherapeut

Controle:
Eenmalige controle na repositie.

Extra informatie:
Genezing: 4 tot 6 weken

 

Terug naar EncyMed <<