Sepsis (hier ook ernstige sepsis behandeld)

definitie: een SIRS (systemisch-inflammatoir-responssyndroom met een bewezen infectie

Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:
Sepsis kan overgaan op ernstige sepsis
Septische shock
MOF (multi organ failure). Hierbij zijn de circulatie, long, maagdarmstelsel, lever, nieren en het zenuwstelsel het vaakst aangedaan.
Dood door shock

Diagnostiek:
Per definitie spreekt men van een sepsis indien: bacteriŽn aangetoond in bloed en twee van de volgende criteria:
-lichaamstemperatuur boven de 38 graden of onder de 35 graden
-hartfrequentie meer dan 90/min
-ademfrequentie meer dan 20/min of paCO2 meer dan 32mmHg
-leukocyten meer dan 12x10^9/L of minder dan 4x10^9/L of linksverschuiving met meer dan 10% staven

Verder kan men het volgend onderzoek instellen:
-Bloeddruk meten
-Bloedkweken (minimaal 2 sets)
-X-abdomen (eventueel met contrast)
-CT-scan
-Echo
-Gallium of indiumscan

Ernstige sepsis wordt gekenmerkt door:
Sepsis met daarnaast:
Gemiddelde bloeddruk minder dan <60 mm Hg (<80 mm Hg bij patienten bekend met hypertensie) na (*****20 tot 30 mL/kg starch or 40 to 60 mL/kg serum saline solution, or PCWP between 12 and 20 mm Hg); en behoeftig zijn aan dopamine >5 mcg/kg/min, of norepinefrine of epinefrine <0.25 mcg/kg/min om de bloeddruk op >60 mm Hg (80 mm Hg indien bekend met hypertensie) te houden.

Behandeling:
-Luchtwegen vrij maken, ventilatie corrigeren, zuurstof toedienen, zonodig intuberen en mechanisch beademen
-Perfusie verbeteren. Let op! bepaalde geneesmiddelen kunnen tekenen van hypoperfusie (koude extremiteiten, oligurie, anurie, lactaat acidose) verbloemen.
Controlleer regelmatig de bloeddruk (lage bloeddruk kan aangevan dat er een te laag circulerend volume is. Een normale bloeddruk sluit hypoperfusie niet uit, zeker niet bij vitale mensen die door een goede hartfunctie nog lange tijd een adequate tensie kunnen handhaven). Controle van de urineproductie (oligourie of anurie kunnen duiden op hypoperfusie).
Plaatsen van een centraal veneus en arterieel catheter.
Op geleide van de

-Twee bloedkweken afnemen (liefst nog voor start antibiotica)
-Beginnen met breedspectrum antibiotica. Indien niet aan pseudomonas wordt gedacht: vancomycine samen met een van de volgende geneesmiddelen: cefalosporine (bijv. ceftriaxon), beta-lactamase inhibitor (bijv. piperacilline-tazobactam), carbapenem (bijv. imipenem)
-Opsporen van de bron van de septische shock
-Indien er een ontstekingshaard is, kan deze chirurgisch worden weggesneden (inclusief al het avitale weefsel)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<