Septische shock (hier ook refractaire shock behandeld)

definitie: een daling van de bloeddruk bij sepsis of SIRS

Oorzaken:
Bij een ontstekingsreactie door bacterien in het bloed of door giftige stoffen ontsaat een daling van de bloeddruk.
Medisch: productie van cytokinen als reactie op endotoxinen, exotoxinen, virussen, bacterien en antigeen-antilichaamcomplexen. De cytokinen zorgen voor het uittreden van leukocyten uit de bloedbaan, zodat die in de weefsels een afweerreactie op gang kunnen brengen. De belangrijkste cytokinen zijn TNF, IL-1 en IL-6.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:
MOF (multi organ failure). Hierbij zijn de circulatie, long, maagdarmstelsel, lever, nieren en het zenuwstelsel het vaakst aangedaan.
Dood door shock

Diagnostiek:
Kenmerken van een septische shock zijn ernstige sepsis (sepsis met tekenen van slechte orgaan doorbloeding):
BacteriŽn aangetoond in bloed en twee van de volgende criteria:
-lichaamstemperatuur boven de 38 graden of onder de 35 graden
-hartfrequentie meer dan 90/min
-ademfrequentie meer dan 20/min of paCO2 meer dan 32mmHg
-leukocyten meer dan 12x10^9/L of minder dan 4x10^9/L of linksverschuiving met meer dan 10% staven
Hierbij ook tekenen van slechte orgaan perfusie:
-capillary refill >3s
-urine productie <0,5 mL/kg gedurende minstens 1 uur of nierfunctie vervangende therapie
-lactaat >2mmol/L
-plotselinge achteruitgang in mentale status of abnormaal EEG
-trombocyten <100.000/mL of difuse intravasale stolling
-acute longschade of ARDS
-decompensatio cordis

Daarnaast een van de volgende eigenschappen:
Gemiddelde bloeddruk minder dan <60 mm Hg (<80 mm Hg bij patienten bekend met hypertensie) na (*****20 tot 30 mL/kg starch or 40 to 60 mL/kg serum saline solution, or PCWP between 12 and 20 mm Hg); en behoeftig zijn aan dopamine >5 mcg/kg/min, of norepinefrine of epinefrine <0.25 mcg/kg/min om de bloeddruk op >60 mm Hg (80 mm Hg indien bekend met hypertensie) te houden.

Kenmerkan van refractaire shock:
Meer dan 15 mcg/kg/min dopamine nodig, of meer dan 0.25 mcg/kg/min norepinefrine of epinefrine nodig om een gemiddelde bloeddruk van >60 mm Hg (80 mm Hg bij hypertensie in de voorgeschiedenis)

Bloeddruk meten
Bloedkweken (minimaal 2 sets)
X-abdomen (eventueel met contrast
CT-scan
Echo
Gallium of indiumscan

Behandeling:
Twee bloedkweken afnemen (liefst nog voor start antibiotica)
Beginnen met breedspectrum antibiotica
Opsporen van de bron van de septische shock
Indien er een ontstekingshaard is, kan deze chirurgisch worden weggesneden (inclusief al het avitale weefsel)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<