Shock

definitie: onvoldoende circulerend vocht in het lichaam met als gevolg metabole acidose

Oorzaken:
- Cardiale shock. Hartaandoeningen. Hart kan onvoldoende bloed uitpompen
- Hypovolemisch shock. Onvoldoende vulling van het vaatstelsel. Bij bijvoorbeeld ernstige bloeddingen
- Septische shock. De toestand van het vaatstelsel. Bijvoorbeeld bij sepsis (bacteriŽn in bloed) waarbij het vaatbed wordt beschadigd.
- Anafylactische shock. Door antigeen-antilichaam reactie

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Bleekheid
Klam
Koude neuspunt, handen en voeten
Lage bloeddruk
Verminderde urineproductie
Dorst
Angst
Onrust
Bewusteloosheid
Hoge hartfrequentie
Snelle ademhaling

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Eerste maatregelen:
Uitwendige bloedingen stoppen
Patient moet plat liggen op een harde ondergrond
Een infuus aanbrengen (in de vena basilica of de vena jugularis externa)
Afname van kruisbloed
Bepaling de arteriele bloedgaswaarden
Zuurstof toediening (O2 5 L/min)
Infuus toedienen bij hypovolemie
Bij een duidelijke anafylaxtische shock: adrenaline, clemastine, corticosteroiden
Bij een pH onder de 7,1 NaHCO3 intraveneus toedienen
ECG bewaking
Blaaskatheter

Hypovolemische shock:
- Als gevolg van een ernstige bloeding:

Kruisbloed afnemen
Infuus (0,9% NaCl of Ringer lactaat 1-3 liter in 20 minuten)
Bij heel ernstige bloedingen een colloid vloeistof gebruiken
Bloedingen zo snel mogelijk proberen te stoppen
Zodra de uitslagen van het kruisbloed bekend zijn, erytrocytenconcentraat intraveneus toedienen
Bij behoefte aan groete hoeveelheden bloed, na 4 bloedzakken 1 zakje fresh frozen plasma toedienen. Na 8 zakjes bloed (of bij een trombocytengehalte lager dan 50x10^9 /L) 1 trombocytenconcentraat zakje toedienen

- Als gevolg van acute bijnierschorsinsufficientie:
Afname van bloed en bepaling van cortisol en ACTH hierin
Aanbrengen van een 0,9% NaCl infuus 1 L in 30 minuten en daarna 500 mL per uur Tegelijkertijd ook 100-200 mg hydrocortison intraveneus binnen 5 minuten, daarna ieder uur 100 mg gedurende de eerste 24 uur
Hypoglycemie corrigeren
Onderliggend ziektebeeld behandelen
Indien de situatie na 24 uur stabiel is, hydrocortison afbouwen (100 mg/8 uur, na 48 uur 50 mg/8 uur, daarna 25 mg 's ochtends en 12,5 mg 's avonds)
Cardiogene shock:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<