Syndrome of inapropriate ADH (antidiuretic hormone) secretion (SIADH)

definitie: er wordt te veel ADH uitgescheiden, waardoor er veel vocht wordt vastgehouden in het lichaam.

Oorzaken:
ADH heeft als effect dat water door de nieren wordt gereabsorbeerd. Bij SIADH wordt het ADH te veel geproduceerd. Het komt voor bij acute en chronische longziekten, hartfalen (decompensatio cordis), kleincellig bronchus carcinoom, hersen schade, levercirrhose (leververvetting), tekort aan cortisol, hypothyreoidie, binnen 48 uur na operaties. Alleen het kleincellig bronchuscarcinoom produceerd vasopressine (dat normaal gesproken in de hypofyse wordt geproduceerd).

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Veel plassen
Verwarring
Coma

Complicaties:

Diagnostiek:
Serum Na (is laag)
Osmolariteit van de urine is hoog met een hoog Na gehalte

Behandeling:
Beperking van de vochttoediening tot 1L/dag
Behandelen van de onderliggende oorzaak van de SIADH
Bij patienten met aantasting van het centraal zenuw stelsel (CZS) door de SIADH kunnen 1,8% NaCl oplossing intraveneus krijgen totdat hun serum Na net boven de gevarengrens is gekomen. Te veel toedienen van NaCl kan zeer schadelijk zijn voor het CZS.
Milde vormen van SIADH reageren goed op lithium of demeclocycline

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<