SIRS

definitie: algehele ontstekings reactie

Oorzaken:
Brandwonden
Drank misbruik
RMSF
P.lasmodium falciparum (een parasiet)
Candida spp., Histoplasma (gisten)
Toxisch shock syndroom (vergiftiging)

Frequentie:

Risicofactoren:
Chronische ziekten
Tumoren
Neurologische ziekten
Invasieve technieken
Immuunsuppressie
Ziekten van het immuunsysteem
Asplenie (milt is verwijderd)

Verschijnselen:
Koorts
Leukocytose (te veel leukocyten in het bloed) of leukopenie (te weinig leukocyten in het bloed)
Trachycardie (snelle ademhaling)
Trachypneu
Oligurie (weinig plassen)
Veranderd bewustzijn

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Intraveneus toedienen van 4-6 liter vocht (met kristalloiden ?), antibiotica, SDD, vaso-activa (dopaminerg, (nor)adrenerg), beademing, enteraal voeden, stolling van het bloed corrigeren door anti-stollingsmiddelen, geactiveerd proteine C, hydrocortison en insuline.

Controle:
afnemen van samples voor kweek, pols, bloeddruk, ademhaling, temperatuur, bewustzijn, diurese, nierfunctie, bloedgasstolling, huidcirculatie, cvd, wiggedruk, cardiac output en perifere weerstand.

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<