Subcapitale humerusfractuur

definitie:

Oorzaken:
Val of direct inwerkend geweld op de buitenzijde van de bovenarm. Kan ook bij val op een gestrekte arm.
Indelingen volgens AO en volgens Neer

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn in de schouder/bovenarm in rust en toenemend bij bewegen
Blauwe plek (hematoom) dat op den duur kan uitzakken tot in de hand
Bij bewegen creptitaties (kraken)

Complicaties:

Diagnostiek:
X-schouder Anterio-Posterior en lateraal. Voor de operatie een CT-scan

Behandeling:
Conservatief indien er voldoende congruentie is van het gewrichtsvlak en de fractuurdelen contact hebben. Dan collar and cuff, pijnstilling. Indien repositie, dan onder algehele anesthesie.

Controle:

Extra informatie:
De proximale humerus is te verdelen in: kopfragment, tuberculum majus, tuberculum minus en de humerusschacht

 

Terug naar EncyMed <<