Diabetus mellitus

definitie: te hoog glucose gehalte in het bloed

Oorzaken:
Insuline is nodig om glucose de weefsels binnen te laten dringen (behalve in de hersenen). Insuline wordt gevormd in de beta cellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas (alvleesklier). Het hormoon werkt niet alleen op de koolhydraatstofwisseling, maar ook op het eiwit en vet metabolisme.
Door een tekort aan insuline kan de glucose niet goed worden opgenomen en ontstaat als reactie daarop een nog grotere glucose productie door afbraak van eiwitten en glycogeen. De nieren kunnen de terugresorptie van zulke hoeveelheden glucose niet meer aan en de glucose komt in de urine terecht (zoet).
Insuline tekort kan ook voor de afbraak van vet zorgen, waardoor er ketonlichamen (aceton, acetylazijnzuur en beta-oxyboterzuur) vrijkomen
Twee vormen van diabetus: type I diabetus mellitus (Wordt ook wel IDDM (Insulin Dependent Diabetus Mellitus) genoemd). Hierbij zijn de beta-cellen in de eilandjes van Langerhans in de Pancreas kapot door een auto immuun reactie van het eigen lichaam tegen de pancreas cellen. Er is een te lage insuline productie. Type II diabetus mellitus (Minder ernstig. Wordt ook wel NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus) genoemd. Hierbij is er een verminderde gevoeligheid voor insuline de veroorzaker van het probleem)

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Misselijkheid
Braken
Dorst
Uitdroging
Veel plassen (polyurie)
Veel drinken (polydypsie)
Veel eten (polyphagie)
Jeuk
Nuchtere patient heeft een glucosegehalte van meer dan 6 mmol/liter
Geur van aceton uit de mond
Suffe indruk
Ademt diep met een te grote frequentie (Kussmaulís ademen)
Bloeddruk laag (normaal is 120/80 mmHg, hier kan het 95/65 mmHg zijn)
Polsfrequentie hoog
Urine heeft een zoete smaak
Glucose kan onvoldoende worden opgenomen in de weefsels
Metabole acidose (door het vrijkomen van ketonlichamen)
Bij ernstig insuline tekort: hartkloppingen, zweten, geeuwen, agressief, bewusteloosheid, coma
Candida infectie (schimmelinfectie) aan het geslacht
Visus klachten (problemen met het zien), kan uitlopen in cataract, diabetische retinopathie of blindheid
Nefropathie (nier ziekte)
Atherosclerose

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Suiker oplossing (in geval van een hypo)
Insuline (voor type 1 Diabetes Mellitus)
Type II diabetus mellitus kan deels verholpen worden door af te slanken. Als dit niet helpt, dan glucose verlagende middelen (methmorfin, sulphonylureas, acarbose en thiazolidenedion). Bij dikke mensen moet metformin gebruikt worden, bij dunne mensen tolbutamine. In sommige gevallen is ook insuline nodig.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<