Syfilis

definitie: sexueel overdraagbare ziekte veroorzaakt door Treponema pallidum.

Oorzaken:
Treponema palliduminfectie overgedragen door seksueel contact of van moeder naar kind.

Incubatieperiode:
10-90 dagen.

Indeling:
Onderverdeeld in primaire, secundaire, latente, tertiare syfilis, die elkaar kunnen opvolgen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Primaire:
Chancre (meestal pijnloze zweer) die in een ulcer kan overgaan
Lymfadenopatie (woekering van lymfatisch weefsel)

Secundair (weken tot maanden na primaire syfilis):
Koorts
Malaise (algeheel slecht gevoel)
Hoofdpijn
Anorexie (niet willen eten)
Diffuse lymfadenopatie (zwelling van de lymfeklieren)
Exantheem (uitslag. Meestal op handpalmen en voetzolen, soms op het mondslijmvlies. Vorm kan maculopapulair, papulair, annulair of pustulair zijn)
Arthralgie (pijnlijke gewrichten)
Allopecia (haar uitval, vooral zijkanten wenkbrauwen, plekvormige haaruitval)
Soms acute meningitis

Latente periode:
Geen verschijnselen

Late (tertiare):
Gummateuse syfilis (een destructief granuloom) waardoor botstructuren, huid en lever vernietigd worden
Neurosifilis
Cardiovasculaire syfilis (vooral aortitis)

Syfilis kan ook overslaan naar het kind via de placenta:
Abortus
Kind met syfilis (met symptomen van secundaire syfilis)
Zadel neus
Doofheid
Periostitis
Clutton gewrichten
Hutchinson insnijdingen
Keratitis
Uitstekende kaak
Bulten op het gezicht

Complicaties:

Diagnostiek:
-Serologisch onderzoek naar Treponema pallidum.
-Donkerveld microscopie gebruikt op materiaal vanuit laesies.

Onderzoek van liquor bij patienten die: tertiare syfilis hebben, HIV hebben, waarbij behandeling niet aanslaat, oogaandoeningen beginnen te krijgen

Behandeling:
Bij vroege of late syfilis:
-Penicilline G benzathine 2.4 miljoen eenheden intramusculair 1 keer toedienen
-Alternatief: doxycycline 100 mg oraal 2dd gedurende 14 dagen (4 weken bij late syfilis)

Bij neurosyfilis
-Penicilline G 3-4 miljoen eenheden intraveneus om de 4 uur gedurende 10-14 dagen
-Alternatief: Penicilline G procaine 2,4 miljoen eenheden intramusculair + (probenecid 500mg 4dd oraal) gedurende 10-14 dagen
-Anternatief: Ceftriaxone 2 g intraveneus 1dd gedurende 10 to 14 dagen

Congenitale syfilis:
-Penicilline G 50,000 eenheden/kg elke 8 tot 12 uur edurende 10 to 14 dagen
-Alternatief: Penicilline G procaine 50,000 eenheden/kg intramusculair dagelijks gedurende 10 to 14 dagen

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<