Trichinosis

definitie: besmetting met Trichinella spiratis (parasiet)

Oorzaken:
Eten van vlees met Trichinella larven (meestal varkensvlees. Larven kunnen jaren in het vlees zitten). De ziekteduur is vijf tot negen maanden.

Incubatietijd:
5-45 dagen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Bij ernstige infecties:
1 intestinale fase:
Nausea (misselijkheid)
Emesis (braken)
Buikkrampen
Diarree

2 spierinvasie (migratiefase 2-4 weken na besmetting):
Koorts
Spierpijnen
Spierverzwakking
Puntbloedingen onder de nagels
Subconjunctivale hemorrhagie (bloedingen in het oog)
Koorts
Oedeem (vochtophoping in de weefsels, waardoor die zwellen)
Hoofdpijn
Conjunctivitis (oogontsteking)
Lymfadenopathie (vergrote en pijnlijke lymfeklieren)
Huiduitslag
Bronchitis

Dodelijk:
Myocarditis (hartspier ontsteking)
Encefalitis (hersenontsteking)

3 inkapseling:
Spierpijn
Spierzwakte

Complicaties:

Diagnostiek:
Spierbiopsie
Serologisch onderzoek met trichineantigenen
Hoge eosinofilie (tijdens migratiefase)

Behandeling:
Thiabendazol doodt de larven voordat deze ingekapseld zijn.
Mebendazol (Vermox) heeft uitsluitend effect op de volwassen wormen in de darm.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<