Tropische spruw

definitie: beeld van malaise, diarree en vermagering bij bewoners of bezoekers van tropische landen.

Oorzaken:
Waarschijnlijk een bacteriele infectie van de darm

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
bij bezoekers of bewoners van tropische landen:
buikklachten
malabsorptie van tenmiste twee niet verwante stoffen
veranderingen aan het dunnedarmslijmvlies zonder bekende oorzaak
Malabsorptie verschijnselen na enkele maanden:
megaloblastaire anemie
glottitis
stomatitis
steatorroe
vermagering
oedeem aan de benen

Complicaties:

Diagnostiek:
Uitsluiten andere oorzaken
jejunumbiopt met korte, blad- of kamvormige vlokken of lage richels met een dicht infiltraat in de lamina propria. Zelden zijn de vlokken helemaal verdwenen.

Behandeling:
tetracycline en foliumzuur
Soms verdwijnen de klachten zelf

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<