Tweede graads AV blok

definitie: enkele impulsen vanuit de atria worden niet doorgegeven).

Oorzaken:
Een slechte geleiding tussen de atria en de ventrikels.
Hieronder vallen Wenckebach (of Mobitz I. Hierbij wordt een P top plotseling niet meer door een QRS complex gevolgd) en Mobitz II (gaat vaak over in een derdegraads AV blok.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Profylactische pacemakerimplantatie alleen bij Mobitz II.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<