Tyfus

definitie: infectie met salmonella typhi

Oorzaken:
Infectie met salmonella typhi. Besmetting via met ontlasting besmet water of voedsel. Oro-anale seks. Patienten zijn tot maanden na herstel besmettelijk.

Incubatieperiode:
8-14 dagen.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Soms begin met diarree
Daarna obstipatie (kan later weer overgaan in diarree)
Niet-productieve hoest
Rode vlekken op de huid (Bij 25%. Roseolen. Bij donker gekleurde mensen niet goed zichtbaar)
Koorts
Verminderde eetlust
Malaise (slecht algeheel gevoel)
Vage buikpijn
Suf
Recidief mogelijk bij 25%
Bij kinderen is het beloop mild en wordt moeilijk herkend

Complicaties:
Darmulceraties met perforaties en bloedingen
Minder vaak: pneumonie, osteomyelitis, hepatitis, psychose, empyeem
Zelden: artritis, meningitis, myocarditis, empyeem van de galblaas

Diagnostiek:
Tijdens de acute koortsfase leukopenie en aneosinofilie
Bloed en/of beenmergkweek
Kweek uit faeces, roseolen, urine

Behandeling:
Zonder behandeling 25% dood. Met behandeling <1% dood.
Antibiotica behandeling. Keuze uit: ciprofloxacin (of een ander fluorchinolon), cotrimoxazol, amoxicilline

Controle:

Extra informatie:
De bacterie gaat door de darmwand heen, komt in de lymfeklieren terecht en kan via het bloed in verschillende organen terecht komen. Voorkeursplaats is de galblaas.

 

Terug naar EncyMed <<