Maagzweer (ulcus pepticum, gastro-oesofageale reflux ziekte GORZ)

definitie: een zweer in de maagwand of in de bulbus duodeni. De zweer in de maagwand heet een ulcus pepticum ventriculi en de zweer in de dulbus duodeni heet een ulcus pepticum duodeni.

Oorzaken:
Erfelijke factoren
Medicijnen
Roken
Alcohol
Helicobacter pylori

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Pijn enkele uren na een maaltijd bij een ulcus pepticum ventriculi
Pijn tijdens het eten bij een ulcus pepticum duodeni.
Zuurbranden (pyrosis)
Opboeren (ructus)
Misselijkheid
Mogelijk ernstige bloedingen (zichtbaar als kleverige, zwarte, teerachtige ontlasting)
Mogelijk bloedbraken
Pylorusstenose (een vernauwing van de pylorus, waardoor voedsel zich ophoopt)

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Hoofdeinde bed omhoog, met een lege maag naar bed, geen koozuurhoudende dranken, afvallen (natuurlijk niet overdreven veel!), niet: roken, alcohol drinken, chocolade eten of koffie drinken. Bij oudere mensen dient een gastroscopie gedaan te worden om mogelijke maligniteiten uit te sluiten. Ook kan gedacht worden aan maagzuurremmers.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<