Urge incontinentie (aandrangincontinentie)

definitie: urineverlies door ongecontrolleerde blaassamentrekkingen

Oorzaken:
Niet onderdrukbare detrusorcontracties. Door verstoring van het reflexmechanisme, angst voor incontinentie, blaasontstekingen, urogynaecologische operaties, urineafvloedbelemmeringen, diuretica, (para)sympaticolytica, prostaatresectie. Kan ook onderdeel zijn van het overactieve blaas syndroom.
Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Incontinentie (ongewild urineverlies)
Met of zonder drang om te plassen

Bij het overactieve blaassyndroom:
Plotselinge aandrang om te plassen
Vaker dan 8 keer per dag plassen

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<