Vena cava superior syndroom

definitie: obstructie in de vena cava superior

Oorzaken:
Obstructie (belemmering) van de bloeddoorstroom in de vena cava superior (bloedvat dat bloed van het lichaam naar het rechter atrium voert). Dit kan door lymfeklierzwelling, zwellingen in de rechter long, zwelling van structuren van het mediastinum, trombose, mediastinale fibrosering. Meestal is de oorzaak een tumor (long ca, diffuss grootcellig lymfoom, lymfoblastair lymfoom, grootcellig B-cel lymfoom met sclerose, thymoon, teratoom, borst ca, andere tumoren), minder vaak trombose en mediastinale fibrosering.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Dyspnoe (kortademigheid)
Oedeem (vochtophoping) hoofd/nek, soms armen. Wordt erger door voorover te bukken of te gaan liggen.
Pijn op de borst
Dysfagie (pijn bij het slikken)
Duidelijk zichtbare/uitgezette bloedvaten op het bovenlichaam

Complicaties:

Diagnostiek:
Verhoogde CVD
X-thorax
CT-angio
MRI
Sputum cytologie
Beenmerg biopsie
Biopsie van gezwel, waarna histologie

Behandeling:
Is afhankelijk van de oorzaak van het vena cava superior syndroom

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<