Veneuze trombose en embolie

definitie: trombose is een intravasculaire vorming van een bloedstolsel. Embolie is het blijven steken van een brokje lichaamseigen of lichaamsvreemd materiaal in de bloedbaan.

Oorzaken:
Protrombine kan geactiveerd worden en trombine vormen dat fibrinogeen in fibrine omzet en een stolsel vormt.
Langdurige bedrust
Carcinomen
Decompensatio cordis
Grote operaties
Spataderen

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Ischemie
Pijn
Warm
Blauw
Oedeem

Complicaties:

Diagnostiek:

Behandeling:
Heparine (anti bloedstolling middel)

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<