Vitamine B1 (thiamine) deficientie

definitie: tekort in het lichaam aan vitamine B1

Oorzaken:
Magnesiumtekort, leverschade, alcoholmisbruik, anorexia nervosa, hyperemesis gravidarum, sondevoeding zonder toevoeging van thiamine, langdurig vasten, refeeding syndroom, maagdarm operaties, kanker, transplantatie, hemodialyse of peritoneaal dialyse, AIDS.

Het kan Wernicke, Korsakow, Sjosjin en Beriberi veroorzaken. Daarnaast kan ook een lactaat acidose ontstaan nadat iemand met een thiaminedeficientie een glucoseinfuus kijgt of een koolhydraatrijk dieet. Dit doordat de laatste reserves thiamine dan worden aangesproken. Dit is dodelijk.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Wernicke:
Verwardheid
Ataxie (evenwichtsstoornis)
Oogspierparesen (oogspierverlamming)
Nystagmus (ritmische snelle onvrijwillige oogbewegingen)
Polyneuropathie (zenuwschade, voornamelijk in de uiteinden van armen en benen)
Vaak hypotensie (lage bloeddruk)

Korsakow:
Amnesie (geheugenverlies)
Desorientatie (met name in plaats en tijd)
Confabulaties (opvullen van gebreken in het geheugen met verzinsels)
Karakterveranderingen

Sjosjin:
Acuut hartfalen bij inspanning door vitamine B1 tekort

Droge beriberi:
Pijn
Paresthesieen
Perifere neuropathie
Afgenomen reflexen
Zwakte

Natte beriberi:
Tachycardie
Vergroot hart
High-output congestief hartfalen
Perifeer oedeem
Perifere neuritis

Complicaties:

Diagnostiek:
Thiamine meten in het bloed, als erythrocyte thiamine transketolase (ETKA)
voor en na toedienen van thiamine pyrophosphate (TPP)

Behandeling:
Thiamine toedienen

Controle:

Extra informatie:
Thiamine is betrokken bij: koolhydraatmetabolisme, ATP, neurotransmitters, nucleinezuren, DNA/RNA, vetzuren en steroiden

 

Terug naar EncyMed <<