Voorste kruisband letsel

definitie: scheur van de voorste kruisband in de knie

Oorzaken:
Inwerkend geweld vanaf de zijkant van de knie (vanaf mediaal of lateaal). Hyperextensie (overstrekken) knie. Gaat vaak gepaard met letsel van collateaalbanden en meniscus (zie unhappy triad)

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:
Chronisch instabiele knie
Arthrose
Chronische pijn
Quadricepsatrofie (dunner en slapper worden van de bovenbeenspieren)

Diagnostiek:
Hemarthros
Positief voorste schuifladefenomeen (knie flecteren tot +/- 90 graden, indien beweging mogelijk is van de tibia ten opzichte van het femur, dan is deze test positief).
Positieve test van Lachman (knie in 20 graden flexie, dan met duimen op het femur en met de rest van de vingers het ondereen naar ventraal trekken. Positief bij verschuiving tibia ten opzichte van femur).
Posotieve pivot shift test
X-foto opnames in twee richtingen en poortopname voor eminentia, knie AP en lateraal en poortopname.

Behandeling:
Conservatief (oefentherapie en spiertraining) bij een partiele scheur

Operatief:
Behandelen van bijkomende fracturen onder arthroscopische controle. Hierna 6 weken brace met knie in lichte flexie.
Reconstructie voorste kruisband alleen bij topsporters

Controle:
2 (eventueel hechtingen verwijderen door huisarts), 6, 12 weken, 6 en 12 maanden. Alle onder rontgencontrole.

Extra informatie:
Genezing na 10 weken
 

Terug naar EncyMed <<