Wernicke

definitie: stoornis van de receptieve taalfuncties

Oorzaken:
Beschadiging van het causale gedeelte van de linker temporale kwab in de dominante (linker) hemisfeer (beschadiging van de hersenen aan de linker kant). De oorzaak hiervan is vitamine B1 deficientie door: alcoholmisbruik, anorexia nervosa, hyperemesis bij zwangerschap, sondevoeding zonder toevoeging van thiamine, langdurig vasten, refeeding syndroom, maagdarm operaties, kanker, transplantatie, hemodialyse of peritoneaal dialyse, AIDS.

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Bij spontane taal, het benoemen en naspreken:
Woordvindstoornissen met fonetische (uitspraak) en semantische parafesieen
(bijvoorbeeld limonade zeggen inplaats van wijn) en neologismen (gebruiken van nieuwe niet bestaande woorden)
Taal is inhoudloos, maar wel vloeiend (zelfs te veel woorden: logorroe)
Slecht auditief en visueel begrip
Oogspierparesen (oogspierverlamming)
Nystagmus (ritmische snelle onvrijwillige oogbewegingen)
Polyneuropathie (zenuwschade, voornamelijk in de uiteinden van armen en benen)
Vaak hypotensie (lage bloeddruk)
Patienten zijn zich vaak niet bewust van hun stoornis

Complicaties:

Diagnostiek:
Klinische diagnose
Thiamine spiegels kunnen worden gemeten in het bloed
Onderzoeken of er geen andere pathologie speelt

Behandeling:
Toedienen van 100mg thiamine intraveneus gedurende 5 dagen, daarna oraal dezelfde dosis
Na toedienen van thiamine kan glucose worden toegedient
Stoppen met alcohol.

Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<