Zesde ziekte (Exanthema subitum, roseola infantum)

definitie: Infectie met het humane herpesvirus 6 (HHV-6)

Oorzaken:
Infectie met het herpes virus door microdruppels
Incubatietijd: 7-17 dagen
Meestal bij 6-36 maanden oude kinderen
Levenslange immuniteit na een infectie

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:
Begin met acute hoge koorts (3-4 dagen, 39-40 graden)
Kind voelt zich nauwelijks ziek
Daarna een snelle daling van de koorts
Vervolgens exantheem (vooral op de romp enhet gezicht, is morbilliform, kleinvlekkig en soms weinig uitgebreid. Ongeveer 2 dagen lang)
Klierzwelling op het achterhoofd en in de hals

Complicaties:
Soms koortsstuipen door de snel steigende temperatuur

Diagnostiek:
Bloedbeeld met leukopenie en lymfocytose met plasmacellen

Behandeling:
Goed te drinken geven. Zuigelingen dehydreren namelijk makkelijk

Controle:

Extra informatie: