Zwangerschapshypertensie

definitie: hoge bloeddruk bij een zwangere vrouw die niet bekend is met hoge bloeddruk. Geen proteinurie aanwezig.

Oorzaken:

Frequentie:

Risicofactoren:

Verschijnselen:

Complicaties:

Diagnostiek:
Diastolische bloeddruk tussen de 90-100 mmHg (bij meerdere metingen)
Urinesediment onderzoeken naar eiwitten. Bij proteinurie denken aan pre-eclampsie en niet zwangerschapshypertensie.

Behandeling:
Rustiger aan doen, poliklinisch controlleren van de bloeddruk (+ urineonderzoek, bloedonderzoek en onderzoek naar foetale groei en beweging. Zie pre-eclampsie voor details) tijdens de zwangerschap. Bij verschijnselen zoals hoofdpijn, paresthesieen (tintelingen), visusstoornissen terug komen.
Bij persisterende diastolische bloeddruk >95 mmHg -> ziekenhuisverwijzing
Bij pre-eclamptische of eclamptische verschijnselen -> ziekenhuisverwijzing


Controle:

Extra informatie:

 

Terug naar EncyMed <<